Navigation

 

Global IMC Network

 

אל תגידו לא ידענו 228

  בבקעת בקעה ,מזרחית לחברון, חיים פלסטינים רבים ממשפחת ג'עאבר. ישראל הכלילה את האזור בשטח המתאר של קריית ארבע, ומאז היא מנסה לסלק את הפלסטינים מהאזור. הריסת בתים, השמדת גידולי חקלאות, הרס בריכות מים ומערכות השקיה ותקיפות מתנחלים, הם חלק מאמצעי הסילוק.

   ביום רביעי, ה-25.8.2010, באו תשעה מתנחלים לביתו של עטה ג'עאבר שבבקעת בקעה. הם איימו על יושבי הבית והרסו גידולים לידו. הוגשה תלונה למשטרה עם צילומי וידאו של התוקפים.

   ליד תחנת הדלק הסמוכה למקום, הוצב שלט המכריז על הכוונה להקים שם את שכונת "נופי חברון". ביום חמישי ה-2.9.2010, לפנות ערב, הגיעו מתנחלים רבים לקרבת  ביתו של עטה ג'עאבר, באישור הצבא, והחלו לצקת רצפת בטון לתחילת ההתנחלות "נופי חברון". הם הסתלקו מהמקום מאוחר בלילה.

 

שאלות וברורים: [email protected]

 

     

Comments

Random Image

action against the ciege on gaza
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire