Navigation

 

Global IMC Network

 

הכשרה בנושא המשפט ההומניטרי הבין-לאומי וישראל

10/10/2010

בירושלים תתקיים הכשרה מקיפה בנושא המשפט ההומניטרי הבין-לאומי וישראל

 

האגודה לזכויות האזרח תקיים 7 ימי הכשרה מקיפה אודות המשפט ההומניטרי הבינ"ל, במציאות הישראלית וסכסוכיה. דוברת האגודה מסרה "מטרתנו היא להעמיד ברשותכם כלים להתמודדות אפקטיבית עם האתגר המוצב לפתחנוקידום ההכרה בזכויות האדם וההגנה עליהן גם בעת סכסוך מזוין". ההכשרה אינה כרוכה בעלות, והיא תתקיים בקבוצה קטנה (כ-15 משתתפים). היקף ההכשרה: 6 ימי הכשרה בני 8 שעות, אחת לשבועיים בימי שני ובנוסף יום סיור. ההכשרה תתחיל ב-10 באוקטובר.ההכשרה כוללת התנסות מעשית: המשתתפים יתכננו פרויקט חברתי, חינוכי או ציבורי בנושאים הרלוונטיים, שביכולתם להפעיל בארגון או פרויקט אליו הם משתייכים

פרויקטים נבחרים אף יוצאו לפועל בליווי, תמיכה ומימון של האגודה לזכויות האזרחהמשפט ההומניטרי הבין-לאומי הוא קודקס נורמות וחוקים שנועד להגן על זכויות האדם, גם בעת סכסוך ומלחמה. המשפט ההומניטרי מנסה לאזן בין הצורך הצבאי לבין זכויות האדם, בעת מלחמות בין מדינותסכסוכים אלימים ובמצבי כיבושבמהלך 43 השנים האחרונות, וביתר שאת בעשור האחרון, אנו עדים להפרות רבות, חוזרות ונשנות של כללי המשפט ההומניטרי בסכסוך הישראלי-פלסטיני. במצב המתמשך של הכיבוש, למשפט ההומניטרי יש תפקיד הולך וגובר בניתוח ובשיפוט המציאות המורכבת שבה אנו חיים. רבים מארגוני החברה האזרחית בישראל עוסקים בפעילות הנוגעת או קשורה למשפט ההומניטרי, על ידי מניעת הפרות זכויות האדם, טיפול במי שנפגעו, תיעוד וחשיפה תקשורתית, חינוך והכשרת נוער ומבוגרים, אוהדרכה והנחיה של כוחות הביטחון.תכנית ההכשרה תשלב הרצאות מומחים, קולנוע, דיונים, קריאה עצמית, תרגול וסיור

התכנית שמה דגש על ההיבטים הציבוריים והחינוכיים של המשפט ההומניטארי, ומתן ידע משפטי בסיסי. יינתן דגש על היכרות נרחבת עם סוגיות מהמציאות בישראל וכלים לתרגום הידע לעשייה: לשינוי חברתי, פעילות חינוכית וציבורית. הקורס פתוח לעובדים בארגונים חברתיים, פעילים חברתיים, עיתונאים וכל המתעניין בנושא. ההכשרה תתקיים בירושלים, במשרדי האגודה לזכויות האזרח, רח' כנפי נשרים 3. ימי ההכשרה יכללו כיבוד קל וארוחת צהריים.להרשמה ופרטים: אהוד עוזיאל, מנהל התכניתehud@acri.org.il 073-7013242     

Comments

Random Image

19m6copy
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire