Navigation

 

Global IMC Network

 

ההריסות בנגב ממשיכות

האגודה לסיוע והגנה על

זכויות הבדואים בישראל

 

הודעה לעיתונות 13.4.2010

 

             מעשה ברברי בלתי נסלח

 

כוחות משטרה, הסיירת הקרויה "ירוקה" ואנשי מנהל מקרקעי ישראל הרסו הבוקר בברוטאליות אוהלים ופחונים, בתיהן היחידים של עשרות משפחות בדואים המתגוררים על אדמותיהם באזור אלעראקיב ובאזור טוייל אבו ג'ארוואל. בנוסף הודבקו צווי פינוי על בתים נוספים.

מעשים נפשעים אלה מתבצעים פעם אחר פעם על ידי רשויות המדינה, בגסות וללא נקיפות מצפון, למרות שמתקיימים דיונים בבתי המשפט להוכחת זכויות הבעלות של האזרחים הבדואים. התביעות הוגשו לפקיד הסדר המקרקעין לפני עשרות שנים וברשות הבדואים מסמכים המוכיחים את הבעלות על שטחיהם

 

מעשי הרשויות נועדו לנשל סופית את הבעלים מאדמותיהם ולמסרן לקק"ל.  הכוונה ברורה: להשתלט על אדמות אזרחים שלווים, חסרי ישע, אך ורק משום השתייכותם למיעוט הערבי המדוכא  בישראל.

 

אנו דורשים כי ייפסקו מעשים אלו נגד אוכלוסייה שלווה החיה בנגב מזה דורות.

 

האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראל

 

נורי אל עוקבי, יו"ר טל. 0545-465556

 גדעון ספירו, חבר באגודה   

 

 

Comments

Random Image

1_3
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire