Navigation

 

Global IMC Network

 

הבני זונות לקחו ממני את הכול

 

 

 

פעם שמחתי בשעת זריחה,

והיום אני קם מוקדם לעבודה ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

עם הערוץ המסחרי היה לי סטוץ חד פעמי ,

היום הוא הבן זוג ,הלילה והיום שלי ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

הנוף הירוק בגבעת הרקפות ,

היום הוא גן חיות לעשירים ועשירות ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

מהתפוח הצהוב הייתי נהנה בלי סוף ,

היום זה חומר הדברה כשהתפוח רק צורה ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

היה חבר אפילו שניים וידידות אולי מאתיים ,

היום הם נקראים  גולשים חברתיים ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

היה קיבוץ היה מושב ,אליו לנוח היית שב ,

היום פיסת נדל"ן קטנה , ויש ארמון במקום גינה ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

וברחובות היה אז צחוק ,היינו משחקים שטויות ,

היום תראה אותם יושבים על הספסל ומעשנים ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

היה מורה היה כבוד , כשהוא נכנס הייתה קם ,

היום מרוויח הוא פחות מציונו של הנבחן ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

בעבודה עם ראש מורם ,אין מנצחים את העובדים ,

היום מעל הפועלים הקבלנים גוזלים  גונבים ,

 

" הבני זונות לקחו ממני את הכול "

 

" הבני זונות לקחו וממשיכים לקחת ,

בלי שום בושה מוסר או פחד ,

בכל מקום בכל שעה ,

נקבר כאן משהו שהיה שייך לך ,

ללא פרסום ומתווכים ,

ללא זכויות ללא יוצרים ,

פשוט שלך כמו השמיים,

הים , החול , אוויר או מים ,

אבל זו רק שאילה של זמן ,

כשכל זה גם יהיה קיים,

בבעלות של הזכיין ,

כשתבקש אישור לנשום ,

לשתות לשחות לעוף ,לחלום ,

כשהדבר הכי אישי ,

יהיה תווית עליו מחיר,

כשכול מה שתיגע בו ,

יהיה מוצר , או לוגו,

כמו מוות כמו ארון קבורה ,

שעולה יותר משכר דירה,

אז תעלה לך אותה דקה,

שבה תוכל לראות זריחה,

ובדקה ההיא תזכור ,

שהבני זונות לקחו ממך כבר את הכול "

 

 Culture Jammers**************************** https://www.adbusters.org/

Comments

Random Image

211782_332
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire