Navigation

 

Global IMC Network

 

אל תגידו לא ידענו 207

                                     אל תגידו לא ידענו

   בעלי אדמות פלסטינאים מן הכפר חירבת צפא סובלים מהתקפות חוזרות ונשנות של מתנחלים מבת-עין – תקיפות, הצתות וכריתת עצים וכן גירושם מאדמותיהם על ידי מתנחלים בגיבוי הצבא. עתה מצטרפת גם המדינה.למסע התקפות זה.


   בבעלות בני משפחת אחמד אבראהים עאדי, מחירבת צפא, יש אדמות למרגלות ההר בו שוכנת ההתנחלות בת עין. האדמות בטבו משנות השלושים למאה שעברה. הם מעבדים אותן בעיבודי פלחה לשימושם ולשימוש הצאן. ב-26.1.2010 הם נטעו 1700 עצי פרי בעזרת פעילי זכויות אדם ישראלים ובינלאומיים. יומיים לאחר מכן קיבלו צוו פינוי "פלישה טרייה". צוו זה אינו מאפשר פנייה לערכאות צבאיות כדי להוכיח בעלות על קרקע. הם נדרשו לעקור את השתילים שנטעו. הם  סירבו, ופנו לבג"צ אשר הוציא צו ארעי, המונע את המדינה מעקירת העצים.

    ב-10.4.2010 הפגינו תושבים פלסטינאים וישראלים נגד השתלטות מתנחלים על אדמות נוספות. הצבא עצר 10 מפגינים.  

 

 

שאלות וברורים: amosg@shefayim. org.ilComments

Random Image

21_2
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire