Navigation

 

Global IMC Network

 

אל תגידו לא ידענו 237

 מזה שנים נוהגים מתנחלים מחוות מעון, שבדרום הר חברון, לתקוף ילדי בית ספר יסודי, מכפרי המערות הפלסטינים טובה ומרר אל-עביד, כאשר אלה חולפים ליד המאחז, בדרכם לבית ספרם ובחזרה.

בעקבות התקיפות החלו פעילי זכויות אדם בינלאומיים ללוות את הילדים בדרכם. בספטמבר 2004 פצעו המתנחלים קשה את אחד המלווים. פרצה סערה ציבורית, ובעקבותיה הוחלט שצה"ל ילווה את הילדים כדי למנוע את התקיפות. אך לפעמים החיילים אינם מגיעים למשימתם, ואז הולכים הילדים בדרך ארוכה יותר ורחוקה מהמאחז, ואז שוב תוקפים אותם  המתנחלים. כך קרה פעמיים בימים 24-25.10.2010                                                   

   המעניין בכל הפרשה: במקום לשלוח את צה"ל למשימה, אפשר היה לדווח למשטרת ש"י (משטרת שומרון-יהודה) על התקיפות. אני בטוח שאילו  שוטרי ש"י היו מיודעים על כך, היו עוצרים את התוקפים ומביאים אותם למשפט...   

 

שאלות וברורים: amosg@shefayim.org.il

 

 

Comments

Random Image

13_1
 

Newswire

Sun 24 October 2010
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire