Navigation

 

Global IMC Network

 

סיור סולידריות בטייבה

13/11/2010

 טייבה - העיר הערבית השלישית בגודלה בישראל. מעל שלושים וחמישה אלף תושבים ותושבות. טייבה- 6709 יחידות דיור. 18,554 דונם תחום שיפוט. שטח בנוי 4,735 דונם. 98% משטח השיפוט של העיר נמצא בידיים של אנשים פרטיים עד לשנים האחרונות.בשנים האחרונות הופקעו שטחים רבים לטובת "פרויקטים לאומיים" - בניית כביש שש, קו הגז, הקמת מחצבה - אשר דוחקים ומצמצמים את המקום של האזרחים הערבים.חוקי ההפרדה והגזענות המקודמים עכשיו בכנסת, ע"י נתניהו וברק, ליברמן וישי, מצטרפים לאפליה ולתחושת האיום, שכבר קיימת בקרב מיליון אזרחים שעצם אזרחותם מוטלת בספק. מול מציאות זאת נפעל אנחנו, יהודיות וערביות, יהודים וערבים 

יחד נאמר שהפרויקט האמיתי הוא בנייה של שותפותכמו בשייח ג'ראח - את הפוליטיקה שלנו נעשה ברחוב. היכן שמתרחש העוול. במקום בו יש ללמוד, לחשוף ולתקן את המציאות המפלה בינינו

יחד נאמר: יש גזענות אין נאמנות. ואנחנו לא נאמנים לליברמן.הצטרפו אלינו

לפני שיהרסו עוד בתים, לפני שיחוקקו עוד חוקים גזענים

לפני שהטפטוף יהפוך למבול

 

 

ביום שבת, ה 13.11 נצא בסיור ומשמרת מחאה יהודית-ערבית משותפת בטייבה.

 

הסעות:

ירושלים, 12:30 גן הפעמון, להרשמה: דניאל – 0546236609

ת"א, 13:00 רכבת מרכז, להרשמה ולתאום הסעות מהשרון: אלמה – 0542292474

פרטים נוספים: http://www.facebook.com/pages/swlydrywt-gm-btyybh/158202104218281#!/event.html?eid=152885688088114

 

ג 

 

Comments

Random Image

13_1
 

Newswire

Sun 24 October 2010
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire