Navigation

 

Global IMC Network

 

הפגנה היום בבאר שבע בעקבות הריסה הנוספת של כפר אל עראקיב

 

היום בשעה 18 מחוץ לאונ' בן גוריון התאספנו כ20 פעילות ופעילים בהתארגנות מהירה לאחר ההריסה של כפר אל עראקיב בשנית.

הכנו והחזקנו שלטים הקוראים להפסקת הריסת הכפרים הלא מוכרים, במקום עבור מעט א/נשים רגלית אולם התנועה הרכבית היתה ערה.

ההפגנה עברה בשקט- לא היו מעצרים או הפרעות מצד גורמים כלשהם.

למידע נוסף על ההריסה הקודמת של הכפר כנסו פה.

     

Comments

Random Image

1_abito-pippa-2
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire