Navigation

 

Global IMC Network

 

חסרי המעמד נותרים חסרי תקווה

 

 

במקביל להארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל - נייר עמדה חדש של רופאים לזכויות אדם קובע:

הועדה ההומניטארית שהוקמה מכח חוק האזרחות נכשלה בתפקידה - חסרי המעמד נותרים חסרי תקווה

אתמול אישרה הכנסת את הארכת התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). זאת כמדי שנה, מאז נחקק לראשונה ב 2003.הפעם הוארך החוק בשישה חודשים נוספים. נייר עמדה חדש של עמותת רופאים לזכויות אדם חושף כי הוועדה ההומניטארית שהוקמה מכוח חוק האזרחות כשלה בתפקידה, ואינה מצליחה לספק פתרונות אמיתיים לפגיעה הקשה בחייהם של נפגעי החוק. בהתבסס על בחינת הטיפול בפניות אשר הגישה מח' מהגרים וחסרי מעמד ברל"א,  קובע נייר העמדה כי:

·         הועדה ההומאניטרית אינה מאפשרת זכות שימוע לפונים אליה.

·         הועדה ההומניטארית מתנהלת במחשכים - היא אינה חושפת את זמני התכנסויותיה ואת פרוטוקול הדיונים לעיני הציבור ולעיני הפונים.

·         הועדה ההומניטארית מציגה בפני הפונים אליה דרישות למסמכים אשר אין באפשרותם להמציא.

·         למרות ששפת האם של רובם המוחלט של הפונים היא ערבית, הועדה מנהלת תכתובת בעברית בלבד ודורשת מסמכים בעברית ובאנגלית בלבד. על המסמכים  שאותם ממציאים הפונים להיות מתורגמים וחתומים בידי נוטריון, דרישה העולה כסף רב ומהווה חסם בירוקרטי בפני פונים.

·         הועדה אינה מספקת לפונים מענה כנדרש בלוחות הזמנים ומעכבת תשובות עד למעלה משנה וחצי.

·          בועדה אין כלל נציגות למשרדים החברתיים כמו משרד הבריאות, הרווחה או החינוך,  ומנגד קיימת נציגות של השב"כ ומשרד הביטחון.

 חוק האזרחות מונע איחוד משפחות בין אזרחי ישראל לבני זוגם הפלסטינים. מאז חקיקתו ב 2003 , הוביל חוק האזרחות ליצירת שכבת אוכלוסייה רחבה של נשים וגברים, המתגוררים בישראל דרך קבע עם משפחתם הגרעינית, אך משוללים מעמד אזרחי וזכויות חברתיות, דוגמת ביטוח בריאות, אישור עבודה ועוד. להערכת עמותת רופאים לזכויות אדם, ישנן כיום כעשרים אלף משפחות בישראל אשר נפגעות מהחוק. רופאים לזכויות אדם סבורה כי חוק האזרחות הוא חוק גזעני, וייטב אם יימחק מספר החוקים של מדינת ישראל בהקדם. עד אשר יבוטל התיקון לחוק האזרחות, רופאים לזכויות אדם ממליצה להגיע להסדר "תושבות חברתית" כולל, אשר ינתק בין סוגיית המעמד האזרח לסוגיית הזכויות החברתיות ויחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת חוק ביטוח לאומי על כל נפגעי ונפגעות חוק האזרחות השוהים בישראל.

לקריאת נייר העמדה בעברית נא ראו- פורמט PDF | http://phr.org.il/uploaded/the humanitarian committee_PositionPaper_hebrew_July10.doc">פורמט http://phr.org.il/uploaded/the humanitarian committee_PositionPaper_hebrew_July10.doc">Word

 

לאתר עמותת רופאים לזכויות אדם | הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו | עזרו לנו להמשיך ולפעול – אנו זקוקים גם למתנדבים\ות וגם לתרומות

 

 

     

Comments

Random Image

מסמך שחיל הים השאיר בפשיטה על המשט
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire