Navigation

 

Global IMC Network

 

חיילים מפירים סדר בבית אומר

ביום שבת יצאו תושבי בית אומר שבאזור חברון לפעילות חקלאית מחאתית על אדמתם. חיילים שהגיעו למקום התפרעו והפרו את הסדר הציבורי תוך תקיפת התושבים באלימות.

בווידאו שצילמו התושבים, שמוחים על גזל קרקעות זוחל מצד ההתנחלויות הקרובות ועל בניית תשתיות ישראליות על שטחם בניגוד לחוק הבינלאומי, ניתן לראות את החיילים מכריזים על שטח צבאי סגור על השטח. הצו נאכף רק כלפי הפלסטינים ותומכיהם, ולא כלפי מתנחלים שמגיעים למקום. לא עובר יותר מדי זמן, והאיכרים - שמנסים להסביר שכל מבוקשם לעבד את חלקותיהם - מפוזרים ברימוני הלם וגז מדמיע.

סתם עוד יום שבו הכיבוש מפר את סדר החיים של נתיניו משוללי הזכויות.

קישור ישיר לאתר

Comments

Random Image

Smash Edo, Brighton UK
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire