Navigation

 

Global IMC Network

 

פארק בנחל הקישון – ההזדמנות של כולנו

כמאתיים פרופסורים ואנשי אקדמיה בכירים הצטרפו למאבק על שמירת נחל קישון וסביבתו. אנשי האקדמיה חתמו על עצומה הקוראת לשר האוצר, שר הפנים, שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הבינוי והשיכון (הממונה על מנהל מקרקעי ישראל) לשמור על קרקעות מורד נחל קישון כשטח פתוח לציבור, לעשות צדק חברתי ולשמור על זכויות הציבור והדורות הבאים.

אם גם לכם חשוב שלחיפה יהיה פארק מטרופוליני, חתמו עכשיו על העצומה לביטול ההחלטה למקם מכולות על גבול הפארק!

פורסם לראשונה: מאי 2010

עודכן לאחרונה: יולי 2010כמאתיים פרופסורים ואנשי אקדמיה בכירים, הצטרפו למאבק על שמירת נחל קישון וסביבתו. לצפייה ברשימת האקדמאיםאנשי האקדמיה חתמו על עצומה הקוראת לשר האוצר, שר הפנים, שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר הבינוי והשיכון (הממונה על מנהל מקרקעי ישראל) לשמור על קרקעות מורד נחל קישון כשטח פתוח לציבור, לעשות צדק חברתי ולשמור על זכויות הציבור והדורות הבאים. 

החותמים, המהווים חוקרים בכירים מכל האוניברסיטאות בארץ הצטרפו למאבק אותו מובילים רשות נחל הקישון, החברה להגנת הטבע והארגונים הסביבתיים: חיים וסביבה- ארגון הגג, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, שתי"ל, חרדים לסביבה הקואליציה לבריאות הציבור.העצומה קוראת לשרים לתמוך בדרישה לשמור על סביבת מורד נחל קישון, משאב טבע נדיר וריאה ירוקה במפרץ חיפה המתועש ולפתח פארק לרווחת כלל הציבור ולהתנגד להסכם העברת זכויות בקרקעות מפרץ חיפה לאורך מורד נחל קישון, מרשות המדינה, מנהל מקרקעי ישראל, לידי חברת נמלי ישראל (חנ"י). לצפייה בנוסח העצומה

בעצומה צוין כי עתיד מורד נחל קישון, כשטח טבעי, מאוים על ידי הסכם החכירה לחנ"י. אנשי האקדמיה יצאו בקריאה להשאיר את ההכרעה על הזכויות בקרקע עד להחלטות של מוסדות התכנון על ייעוד ושימושי הקרקע במפרץ חיפה ולאפשר קבלת החלטות שקולות המתחשבות גם בצרכי הדורות הבאים. לשטחים שחנ"י דורשת לצורך הקמת עורף נמל ושטחי מכולות, יש חלופות במרחב, בעוד לנחל קישון וסביבתו אין תחליף.

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "הושקעו בשנים האחרונות משאבים רבים בשיקום הנחל וסביבתו ויש למנוע הפיכתו למחסן מכולות. המערכת האקולוגית בקישון משתקמת בעקבות פעילות רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה ויש לשמור על זכותו של הציבור ליהנות מפירות השיקום."לדברי אלה אלכסנדרי, מנהלת פעילות החברה להגנת הטבע בחיפה: "שמחה על הצטרפות אנשי אקדמיה בכירים לקריאה לשמור על הקישון כשטח ירוק ופתוח. החברה להגנת הטבע תמשיך ותילחם על שמירת משאבי הטבע כנכס ציבורי היום ולדורות הבאים."

הקישון - פנינת טבע אמיתית ליד הבית

אצל רבים מאתנו מתקשר הקישון לזיהום, מחלות, ושאר חוליים, אבל הקישון הוא אחד הנחלים הגדולים והחשובים בישראל. שטח אגן הניקוז של הנחל הוא השני בגודלו מנחלי החוף בישראל, כ-1,110 קמ"ר. וכל זה ממש ליד הבית של תושבי הקריות, טבעון, נשר, יגור, חיפה ועוד עשרות כפרים וישובים.

 

הנחל המדהים הזה עבר ועודו עובר תהליך ארוך של שיקום  וכיום, בחלקים שונים, הוא פנינת טבע אמיתית, מקום נפלא למפגש, הליכה, רוגע וחוויה לכל המשפחה. החיים שבו לנחל וניתן לראות בו מגוון עשיר של בעלי חיים וצומח, שכבר נעלמו ומצאו את דרכם חזרה לאחר שהתנאים בו שופרו. 

ההכרה בנחל מובילה לקידום פארק

ההכרה שאזור הנחל כולו ראוי לשימור ולשיקום, הובילה לקידום הגדרת שטחים נרחבים כפארק. ישנן הגדרות שונות לפארק כזה, והן מתייחסות לחלקים שונים של הנחל. רשות נחל הקישון מקדמת את שיקום הנחל במוצאו אל הים ואת הפארק המטרופוליני, המתייחס לשטחים רחבים יותר, הקרובים יותר לאזור יגור. בכל הגדרה שהיא, אנחנו בחברה להגנת הטבע מתייחסים לנחל עצמו ולגדות הנחל במובן הרחב ביותר כראויים לשימור כשטח ציבורי פתוח ובו מגוון מינים משמעותי ואיכותי.

לדברי ענבל קורן, מתכננת סביבתית בקהילת חיפה של החברה להגנת הטבע, "פארק מטרופוליני הינו אחד הנושאים עליהם קיימת הסכמה אידיאולוגית רחבה בנוגע לחשיבותו, כחלק ממגמות השימור ופיתוח בר-קיימא עבורנו ועבור הדורות הבאים".

למה פארק? למה דווקא בקישון?

ניתן למנות מספר יתרונות, מדוע נחל הקישון הוא ההזדמנות של כולנו לפארק איכותי:

• אגן ניקוז גדול, נחל איתן ועושר ביולוגי ואקולוגי.

• אופי האזורים בהם זורם הנחל מרתק: מאזור מעלה הנחל חקלאי, דרך מרכזו ב"מפער הקישון" בעמק צר ומורד הנחל ממש  בלב מטרופולין חיפה ואזור הצ'ק פוסט.

• שטח פתוח מישורי בלב אזור עירוני מאוכלס. בשטח אגן הניקוז  המדובר מצויות עשר ערים ומאה יישובים פרבריים וכפריים. בטווח של עד 10 ק"מ מהנחל עתידים לגור עד לשנת 2020 כמיליון איש.אם כל כך טוב, אז מה רע?


הפארק בשמותיו השונים וחלקיו השונים  מצוי בסכנה עוד בטרם הוקם והושלם. העובדה שהנחל זורם אל הים באזור הצ'ק פוסט הופך אותו לאטרקטיבי במיוחד לגורמים אחרים, המעוניינים להשתמש בגדותיו כשטחי אחסון, עורף נמל ושימושים חורגים אחרים.לאחרונה מקדמת חברת נמלי ישראל תוכנית הקוראת להפיכת 95 דונם מגדות הנחל לשטחי אחסון למכולות בגובה של שש קומות לערך. ברור שאישור תכנית מעין זו, ממית את הפארק כמקום של טבע בלב העיר והופך אותו לתעלה הזורמת בין מכולות תעשייתיות. לצערנו הרב, עיריית חיפה מקדמת אף היא תכנית זו ומועלת בתפקידה כשומרת על האינטרס הציבורי הרחב  בקישון.

יש כמובן הקשרים רחבים והתייחסות לתוכניות ארציות, שגם בהם מתייחסים לקישון כאל אזור לשימור ופיתוח כפארק. קידום התוכניות של חברת נמלי ישראל בעידודה של עיריית חיפה  מעלה סוגיות סביבתיות רבות היכולות להשפיע על עתידה של העיר חיפה, ואופן פיתוחה. לתכנית הרחבת הנמל שמקדמת חברת נמלי ישראל השלכה משמעותית על רצועת נחל הקישון משני צידיו.  הקישון עבר פעולות שיקום דרמטית ומנחל "מת" הפך לנחל חי, ודווקא עכשיו חברו חברת נמלי ישראל ועיריית חיפה "לקבור" את רצועת הנחל תחת מכולות.

החברה להגנת הטבע: רוצים פארק ציבורי לכולם

על שטחי הקישון וגדותיו במובן הרחב  ומשני צידי הנחל להישאר כשטח ציבורי פתוח ויש לפעול לפיתוח האזור כפארק משמעותי תוך שימור המערך האקולוגי סביבו. על מנת לממש מטרה זו, יש להבטיח כי היקפי הפיתוח המתוכננים לטווח הקצר והארוך יתבססו על צרכים בדוקים, שלא ימנעו את שימור רצועות פתוחות חשובות אלו.לדברי אלה אלכסנדרי, מנהלת החברה להגנת הטבע בחיפה "שימור נחל קישון כשטח פתוח הכרחי לתושבי האזור, כמו גם לשמירה על בתי הגידול הייחודיים המצויים בסכנת הכחדה. בשנה זו העולם כולו מתמקד בחשיבות המגוון הביולוגי, מן הראוי שאנו נעשה כך בהיבט המקומי ונשמור על קישון כמשמר מגוון מינים גדול וייחודי במרחב.

אז מה עושים?

גילינו שהציבור לא ממש מכיר את הקישון על יופיו ויחודו ולכן רשות נחל הקישון בשיתוף החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה, יוצאים בסדרת סיורים ללא תשלום לציבור בקישון! זאת בצד אירועים נוספים במישור המשפטי והתכנוני הקשורים בהפסקת קידום תוכניות הרסניות וקריאה לשימור שטחי הקישון לטובת הדורות הבאים.סיור אחד כבר התקיים: בשבת שעברה (22.5.10) השתתפו בסיור מעל ל-500 אנשים. הסיור הוכתר בהצלחה גדולה כשהמבקרים זכו להסברים מפורטים כמו גם לסיור מודרך בשטח הפארק הקיים. אם גם לכם חשוב שלמטרופולין חיפה יהיה פארק מטרופוליני, בואו לסיור ביום שבת  26.6.10, החל מהשעה 9:00. המיקום: מעגן הדיג, פארק הקישון.  יהיה יופי!

AnchorIcon.gifחיתמו על העצומה: רוצים פארק בקישון!

 

אנו, החתומים מטה, מתנגדים להצבת מכולות על גדת נחל הקישון. זוהי פעולה דורסנית הפוגעת אקולוגית, נופית וערכית בשטח הפארק. אנו רואים משמעות אדירה בשמירה על השטח הפתוח לרווחת התושבים.

     http://www.teva.org.il/?CategoryID=186&ArticleID=5219&Page=1

Comments

Random Image

Purim for Kach
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire