Navigation

 

Global IMC Network

 

עצומה נגד החוק האוסר עזרה לפליטים

 גם אני פליט ! ואני מוכן ללכת לכלא על כך!

 

ליל הסדר איננו חייב להיות אות מתה- הוא קורא לנו שנה להתעורר ולהיאבק !

על שולחנה של כנסת ישראל מונחת הצעת חוק מבישה  שלא רק שנלחמת באטימות לב כנגד פליטי מלחמה ויסורים   אלא שגם אוסרת עלי ועליך,  להושיט להם עזרה כלשהיא .  

מעולם לא הונח חוק כל כך אנטי יהודי , הסותר את כל הזהות היהודית שלנו  על שולחנה של הכנסת המתיימרת להיות מדינה יהודית .

כולנו פליטים! בישראל אין כמעט מי שהוא עצמו או הוריו,  לא היו פליטים המתדבקים על דלתות הצלה-  וזאת רק לפני כמה עשורים.

האם יתכן ששכחנו את המצווה היהודית הבסיסית של יציאת מצרים "וְגֵר לֹא-תוֹנֶה, וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ:  כִּי-גֵרִים הֱיִיתֶם, בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" !!

לפיכך הריני מצהיר כאן, שאם  , חס וחלילה  , יוכתם ספר החוקים של המדינה היהודית בחוק אנטי יהודי זה – הנני מוכן ללכת בגו זקוף לכלא  בכך שאפר חוק זה בפומבי ובראש מורם , זאת  למרות היותי אזרח הגון ושומר חוק.

אני קורא לכל חברי ללכת בדרך זו! תורת ישראל קובעת – שחוק שהעם מורד בו , אין לו תוקף - הבה נביא במרד זה לביטול החרפה מעלינו .

לא יתכן שבמדינת היהודים ייאסר בחוק על אזרחים יהודים להגיש כוס מים או מזון לפליט צמא שברח לאחר שברח  מסכנת חיים לשהות ממושכת במדבר.

לא יתכן שבארץ הקודש ייאסר בחוק על רופאים להוציא קליעי רובים מגופותיהם של פליטים שנורו על הגבול. לא יתכן שמתנדבים ופעילי זכויות אדם הנאבקים למען מבקשי מקלט אל מול הרשויות יסתכנו בשבע שנות מאסר ואף יותר.

אם "גם את/ה פליט", חתום על ההתחייבות  המצורפת כאן  ושלח לכל מכריך ומוקירייך.

לחתימה  לחץ הקישורית הזו: http://www.atzuma. co.il/commitment/

בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים!-  בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו פליט !

לפיכך , בליל הסדר הקרוב- אנא העלו את הלקח העקרי הזה של סיפור יציאת מצרים – על כל שלחן סדר בישראל.

רקע:  

לאחר חופשת חג החירות אמורה  וועדת הפנים של הכנסת להמשיך  בדיוניה בנושא הצעת חוק למניעת הסתננות התשס"ח 2008 שעברה בכנסת ישראל בקריאה ראשונה, בתמיכתם של 59 חברי כנסת, אל מול מתנגד אחד.

על פי הצעת חוק זו יגורשו מהארץ ואף אל מותם, פליטים רבים, ביניהם ניצולי רצח עם וקרבות וקורבנות עינויים במשטרים עריצים. אחרים ימצאו עצמם מאחורי סורג ובריח רק משום שהרהיבו עוז בנפשם להימלט אל ישראל.

חשוב להדגיש: בחתימה זו איננו שוללים את זכותה של מדינת ישראל לערוך מיון וסינון של הנכנסים בשעריה על פי יכולת קיבולה האפשרי  - כמובן  כל עוד איננו שולחים פליטים אל מותם כפי שעשו לאבותינו רק לפני כ70 שנה.

מעל הכל – לא ניתן להשלים עם מצב סדומי שבו פעילי ארגוני זכויות אדם המייצגים את הפליטים, ואזרחים מן השורה ומתנדבים שלא יוכלו לעמוד מנגד ויושיטו שתייה ומזון לפליטים, עלולים למצוא עצמם מורשעים ב"סיוע למסתננים" ונדונים לשבע שנות מאסר ואולי אף יותר.

קישור להצעת החוק: http://www.knesset. gov.il/Laws/ Data/BillGoverme nt/381/381. pdf

קישור למידע נוסף: http://www.hotline. org.il/hebrew/ refugees_ rights_forum. htm

קישור למאמרו החשוב של הרב יובל שרלו בנושא זה:

http://www.nrg. co.il/online/ 1/ART1/916/ 186.html

 
 

Comments

Random Image

1_a7
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire