Navigation

 

Global IMC Network

 

סרבן הכיבוש שיר רגב בכלא

.שיר רגב, בן 19, אנרכיסטסיים לרצות מאסר של 20 יום על סירובו להתגייס לצה"ל בגלל הכיבוש.  אתמול, 25.3.10, הוא נדון ל-10 ימי מאסר נוספים , בכלא 6 בעתלית

 

מכתבו של שיר מופיע להלןהוא מחכה כעת להחלטת הצבא בעניינו

שיר ישמח לקבל מכתבים. אפשר לשלוח אותם לכתובת:

yeshgvul2001@ yahoo.com 

 

 

יש-גבול

 http://www.yeshgvul .org.il

 

------------ --------- --------- ------

 

לכבוד לשכת גיוס חיפה 

העתקים לשר הביטחון וראש הממשלה  

 

שלום! שמי שיר רגב ואני עריק מה 1.12.09 .

אני מרגיש שחובתי היא לסרב ולערוק מצבא, שעיקר עיסוקו היומיומי היות משטרת כיבוש  לשמירת "הסדר הישראלי" וכפייתו על פלשתינים חסרי הגנה ואזרחות.

ומהו אותו "סדר ישראלי"? זהו תהליך מתמשך כבר למעלה מ-42 שנה של משטר צבאי לפלשתינים, של שלילת הנגישות למשאבי הקהילות הפלשתיניות באדמה, במים, בפירות החקלאות, במחצבים, בזיהום אדמתם ונחליהם כל זאת תוך תמיכה בגזילת זכויות אלה ע"י המתנחלים החיים באותו איזור אך תחת חוקים אחרים כביכול דמוקרטיים. ועוד לא דיברתי על זכויות האדם של הפלשתינים, על שלילת חופש התנועה, פגיעות גוף ועד כדי הרג מסיבי ללא כל חקירה ראויה של חשודים בביצוע עבירות מהחמורות שבספר החוקים הישראלים ושהן בתנאים של "תפיסה לוחמתית" גם פשעי מלחמה ועבירות אחרות על החוק הבינלאומי.

בעיקר בהיותי בעל פרופיל "קרבי" ללא ספק בהתגייסותי הייתי צפוי לשרת מערכת "מאפיוזית" זו, שאין לה כמעט נגיעה היות צה"ל - צבא הגנה... זהו צבא המשרת אינטרסים שאינני מאמין בהם לכן בדילמה שבין שרות כזה לבין צו המצפון אין לי כל ספק בבחירתי.אני מאמין גם שיבוא יום שבחירתי תזכה גם לערכתם של אנשים שהיום מתכחשים למציאות האיומה שאנו כחברה יוצרים לעם אחר ולנפשם של צעירים רבים שלא מודעים אולי להשחתה שהם שותפים לה

 

 

על החתום:

שיר רגב

 

 

Comments

Random Image

1_a7
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire