Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

 

Interviews

הם כל הזמן חיים בדמיונות

והנה מגיע היום בו הם כבר מותשים
מותשים מהריצה אחר הכלום
ואז הם מבינים שהם לא עשו חיים
אלא פשוט הם היו עבדים, כן עבדים של החיים
והם, הם אלה שהיו כל הזמן צחוק לאחרים.

God's Message To The World Today

First-person revelations of God's concern for mankind's personal and international difficulties, with suggested courses of action to achieve peace and fulfillment

חלום... ציון... בית... גינה... אדמה...

עבדים...
הר סיני...
תורה...
ישראל...
בית מקדש...

לעזוב את הבית והאדמה

לעזוב את הבית והאדמה
ישראל- עם- ציון- מדינה
לעזוב את הזיכרונות
לעזוב את החלומות
לעזוב את מה שבנינו
לעזוב את האדמה שעיבדנו
להתנתק מהבית
להתנתק מהאדמה
לשכוח...

צריכים לנהוג בזהירות אנחנו לא רוצים למות.

כל יום נוספים הרוגים
די לתאונות דרכים
כל יום נוספים פצועים
די לתאונות דרכים
כל יום משפחות נהרסות
די לתאונות דרכים

אני רוצה להודות

יש לי אישה מדהימה
יש לי אישה נשמה
יש לי אהבה.

ובסוף... הכל נגמר... חול מהצדדים, חול בפנים...

בקור אחד בבית חולים
סבוב קטן במחלקות
קפיצה קטנה לבית קברות
והנה כל הצרות מתגמדות

אדמת האלוקים

אדמת קודש – אדמת אבות
באנו ליישב ועליה לבנות

יום רביעי 09.02.05 הבוקר שאחרי הפסגה נו... מה?

אז אתמול חגגו ואכלו צהריים
והיו נאומים והיו צילומים
והגיעו מנהיגים ואנשים חשובים
כל ה VIP, כל המי ומי
ראשי ממשלה, היה מלך וגם נשיא
דיבורים, הבטחות, מילים, משפטים
דיברו על שטחים, דיברו על שלום

הפסקת אש

רוצים חיים

Random Image

2351_ap1
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire