Upcoming Events

 • No upcoming events available
 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

 • www.indymedia.org
 

Labor

For the presentation of documents related to the struggle for workers' rights and labor issues.

John Holloway, Hillel Ticktin, Immanuel Wallerstein on Capitalism's Crisis

Marxists have been predicting the disintegration of capitalism for so long that most people - including most Marxists - stopped believing it would ever happen. But today anyone who reads the financial press knows that the system is in an unprecedented crisis with no clear way out. The following articles offer a variety of ways of understanding the crisis so we can begin to create a world beyond capitalism:


John Holloway, 'Rage against the Rule of Money' http://www.espaienblanc.net/IMG/pdf/rage_money_Holloway.pdf

Hillel Ticktin, 'Capitalist Crisis' http://en.wikipedia.org/wiki/Hillel_H._Ticktin

Immanuel Wallerstein, 'Structural Crisis in the World-System, Where Do We Go from Here?' http://monthlyreview.org/author/immanuelwallerstein

Endnotes, 'Crisis in Class Relation' http://endnotes.org.uk/articles/2

Mark Kosman, 'Is Revolution Back on the Agenda?' http://libcom.org/history/revolution-back-agenda-mark-kosman


 


PLM & Akbayan Youth (Philippines) Support Palestinian Bid For Statehood

The Party of the Laboring Masses (PLM) supports the Palestinian bid for statehood and its submission to the UN for an independent Palestinian state. We call on the Philippine government to vote in favor of this submission and campaign at the United Nations for its passage. We condemn the US government attempts to block and veto the resolution in favor of its hardened support for Israel.

 

מחאה חברתית אמיתית

אל תדרשו, חוקים לחטיפת-ילדים למוסדות-שטיפת-המוח הבורגניים!! תיבעו מן הממשלה, הארכת חופשת-הלידה, הכפלת שכר-המינימום, הפחתת שבוע-העבודה ושוויון מוחלט בין המינים!! קנו פחות = חיו יותר!! זאת תהיה, מחאה חברתית אמיתית....לא מה, שאנחנו רואים כיום באוהלים!!

האבסורד הציוני | ניסן ג'רבי

  


זר לא היה מבין, לא מבין, ולעולם גם לא יבין. לפחות לא במובן המעשי של האג'נדה הציונית. האבסורד התהומי, ולעיתים רבות גם המנותק מהמציאות ומקו המחשבה השפוי - הוא אשר הופך את הרעיון הציוני למשוגע, הזוי ומסוכן ביותר.

חשוב להבין כי באג'נדה הציונית אין שמאל וימין. אין לשם או לכאן. הציונות מצווה את חברי כתה להאמין בעם עליון ועם נחות, לאחד מותר ולאחר אסור. התורה הציונית היא למעשה התגלמות התנ"ך היהודי, רק במכבסת מילים. היהדות שהפכה לציונות, או הציונות המולידה ניאו-יהדות.

הניתוק מהאחיזה במציאות מותנה דווקא מאותה זוויות עין בה מתבונן הזר. על אחת כמה וכמה אם אותו זר מבקש להוות חלק אזרחי בתוך הכת הציונית. אף גורם לעולם לא יוכל להשלים עם כת המבקשת לקרוא תיגר והשתלטות קולוניאליסטית כפי שמציע הרעיון הציוני.

עיקר ההתנגדות לציונות מגיע דווקא ממקום של שפיות ונכונות מחשבתית. הציונות מייצגת מחשבה הפוכה מכך. מחשבה של בעיה רבה במישורים כמו אפליה וקיפוח, כלכלה וחברה, ממשל וביטחון. אך גם היא מציגה טיעונים וסייגים אותם יש למזער ולפרק כראוי.

עיקר הטענה הציונית מסתכמת ברצון לבית ייחודי ובו יתקיים קולוניאליזם חד-גזעי, ובו רק חברי הכת יוכלו לתת דין ודברים בהנהגה ושלטון. המיעוט הנמצא במקום מהווה סוג של אזרח משנה, ולעיתים, כידוע, אף גרוע מכך.

בלתי מתקבל על הדעת כי אדם שפוי בנפשו יאמין ברעיון כה מסוכן. למעשה קיימת חובה קודם מצד יהודים להתנגד לרעיון לכשעצמו, כשהצד האחר יהווה גורם אשר יחבור לאותה מלחמה נגד הרעיון ההרסני. לא בכדי, אגב, ישראלים רבים תמהים לנוכח ההצהרות הפלשתיניות אשר מסרבות להכיר בפלישה הציונית. אך האומה הערבית ממשיכה להוות משקל שפוי באי-הכרתה בקולוניאליזם הציוני הנוראי.

כמי שסוקר את עיתוני העולם ומתעדכן מדי יום בתקשורת הזרה, בלתי אפשרי להתעלם מחוסר ההבנה אותה מפגינים גם בתקשורת הישראלית-ציונית. תקשורת מסוגרת ומתבדלת, המהווה קול שופר המייצג את עמדות המשטר הציוני, ללא הבדלי ימין ושמאל. שוב, מונחים אשר לא קיימים בתוך הרעיון הציוני.

לסיום חשוב לציין, להבדיל מדברי הפתיחה וקיטלוג הציונות כמדשאה אחידה עם התנ"ך, חשוב להדגיש כי הציונות נטולת אמונה, בדיוק כפי היהדות. בשתיהן כולם יכולים להיות חברים, ובשתיהן קיים אותו חוסר איזון בין אזרחים. למעשה, אין עסקינן בתורת גזע, כי אם חמור מכך - תורה מחשבתית בה כל המאמין יכול להיות חבר, כל המעוניין לטבוח יכול לטבוח. להבדיל מהתורה הנאצית שהאמינה בתורת גזע ולא תורה תודעתית. וזה גם כמובן עונה על הטיפשות שבהשוואה בין הציונות והנאציזם.

אך גם בבחינת הנאציזם וגם בבחינת הציונות אפשר למצוא מכנה משותף ממנו בלתי אפשרי להתעלם: שניהם פועלים ללא מעצורים, ואחד גמר את הדלק כשהאחר דולף ומדליפו בשנים אלו ממש, ורואה את החושך בקצה המנהרה נחותת הנפש אותה יצר בפלישת הנכבה ב-1948 כשהכריז את הקמתה האבסורדית.

 


 הכותב הוא ממייסדי איגוד מזרחים נגד ישראל.

 

פרשת בר לב ללא צנזורה | קיריל הדר

כששומעים הישראלים על ניצב משטרתי החשוד בעבירות מין חמורות, רובם המכריע, לפחות ע"פ העיתונאים שבהם וכן מקביליהם הטוקבקים ברשת, מיד כולם ככולם נעמדים על רגליהם האחוריות ומגנים על ניצב אורי בר לב.

ציבור הימין הכעסני הרועש והמסית, לא הפסיק להשמיע את צלצוליו נגד הגב' אינס, עוד בטרם נחשפה בשמה ופניה. הם לא האמינו איך זה שמישהי מעיזה להתלונן נגד שוטר, ניצב, שלא לומר סמל לאומי. לפתע נהיו הם כולם לאחרוני הרבנים החשוכים הפוסלים מראש את התלונה של ההיא עם הרחם והשחלות.

עוד בבוקר היום בו אורלי אינס חשפה עצמה ואת פניה לציבור, פרסם העיתון 'ישראל היום' את כותרתו הטוענת לפרשה בדבר סיפורים ובגידות אסורות מחדר המיטות. כשבמרכזה יש את א', מ, וניצב משטרתי אחד באמצע. העיתון הציג זאת כאילו מען 'השלישיה השובבה', רחוק אלפי מונים מאונס ומהטרדות מיניות חמורות ביותר.

כשאתה עובד יש לך זכויות

 עמותת ידיד מפיצה מדריך זכויות עובדים מקוצר חדש. להורדת המדריך דרך אתר "ידיד" כאן        

מטען חשמלי

כתיבה על חברת החשמל היא דבר לא פשוט, בוודאי עבור אדם שמחזיק בסוג של תודעה סוציאליסטית. במיוחד בשנים האחרונות, בהן מתנהל ויכוח קולני על עתידו של משק החשמל הישראלי, והשאלה שנמצאת במרכזו היאהאם להפריט את החברה או לא. ממנה נגזרת שאלה חשובה לא פחות, הנוגעת לעתידם של עובדי החברה, שזכויותיהם המופלגות כבר הפכו למיתוס מקומי.

Venezuela: The jail bars will not silence people protest

  * National and international campaign of epistolary solidarity with trade unionist Rubén González *


Labor for Palestine Condemns Gaza Freedom Flotilla Massacre

http://www.laborforpalestine.net/wp/2010/06/07/gaza-flotilla-massacre/To endorse this statement, click here. To donate to Labor for Palestine, click here.Labor for Palestine Condemns Gaza Freedom Flotilla Massacre, Supports Worker Action to Boycott Israel

June 7, 2010"Gaza today has become the test of our universal morality and our common humanity. During the South African anti-apartheid struggle, the world was inspired by the brave and principled actions of dockworkers unions who refused to handle South African cargo, contributing significantly to the ultimate fall of apartheid. Today, we call on you, dockworkers unions of the world, to do the same against Israel's occupation and apartheid. This is the most effective form of solidarity to end injustice and uphold universal human rights."--Palestinian Trade Union Movement Calls on International Dockworkers Unions to Block Loading/Offloading Israeli Ships Until Israel Complies Fully with International Law and Ends its Illegal Siege of Gaza, June 7, 2010[1]

As trade unionists in the United States, we join with labor bodies around the world to condemn Israel's May 31 armed assault on the Gaza Freedom Flotilla.To date, these include the South African Congress of Trade Unions; National Union of Mineworkers (South Africa), Irish Congress Of Trade Unions; Maritime Union of Australia; New Zealand Council of Trade Unions; International Dockworkers Council; Confederation of Revolutionary Workers' Unions (Turkey); GSEE (Greek TUC); ADEDY (Greek public sector union federation); Trades Union International of Workers in the Building, Wood, Building Materials and Allied Industries; International Federation of Journalists; World Federation of Trade Unions; International Trade Union Confederation; International Transport Workers' Federation; Public Services International; Unite (U.K.); Canadian Union of Postal Workers; Canadian Union of Public Employees; Education International; and US Labor Against the War.Notwithstanding Israeli propaganda -- abetted by the corporate media -- the Flotilla Massacre was a premeditated act of state terrorism.Taking place in international waters under cover of darkness, it targeted 750 unarmed volunteers from 40 countries seeking to relieve the humanitarian crisis caused by Israel's illegal and immoral collective punishment against the 1.5 million people in Gaza. This criminal assault killed and wounded scores of aid workers, while abducting, jailing and deporting hundreds of survivors.This crime against humanity only symbolizes a regime rooted in more than six decades of piracy, ethnic cleansing, racism, and apartheid against Palestinians and other indigenous people of the region.Most immediately, it is a direct extension of the 2008/2009 Gaza massacre that killed 1400 people, most of them civilians, which has been condemned by the UN, Amnesty International, Human Rights Watch and other human rights organizations, including those that are Israeli.That Israel's crimes nonetheless continue unabated is due entirely to support from its international sponsors. In the past ten years alone, the US government -- with overwhelming bipartisan support -- has given Israel $17 billion in military aid; over the next decade, it will give another $30 billion.Thus, this attack, like Israel's entire war on Palestine, was carried out with US-supplied naval vessels, Apache helicopters and other weapons. Once again, through its not-so-silent complicity, the Obama administration is letting Israel get away with murder.Workers in this country pay a staggering human and financial price for US-Israeli war and occupation from Palestine to Afghanistan, Iraq, Pakistan and Iran.Yet, top US labor officials -- often without the knowledge or consent of union members -- collaborate with the Histadrut, the segregated Zionist labor federation that defends every attack on Palestinian rights,[2] including the Flotilla Massacre. These same leaders invest billions from our union pension and retirement funds in State of Israel Bonds.US labor officials' policies directly violate the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign against apartheid Israel, initiated in 2005 by Palestinian civil society -- including its entire labor movement.Inspired by the international boycott that helped topple apartheid South Africa, the campaign demands Palestinian self-determination, including an end to Israeli military occupation, the right of refugees to return, and equal rights for all throughout historic Palestine.BDS has been endorsed by labor bodies around the world, including the trade union congresses of South Africa, Ireland, Scotland and the UK, and labor bodies in Australia, France, Canada, Norway, Catalunya, and Italy.Just one day before the Gaza Flotilla Massacre, the University and College Union (UK) voted to "sever all relations with Histadrut, and to urge other trade unions and bodies to do likewise."[3]South African workers play a leading role in the BDS movement because they remember that Israel was apartheid South Africa's closest ally, and they agree with the observation of numerous South African freedom fighters that Israel's treatment of Palestinians is "worse than apartheid."[4]In February 2009, South African and Australian dockworkers refused to handle Israeli goods and the South African Congress of Trade Unions (COSATU) "call[ed] on other workers and unions to . . . do all that is necessary to ensure that they boycott all goods to and from Israel until Palestine is free."[5]In response to the Gaza Flotilla Massacre, the Swedish Port Workers Union has announced it will blockade Israeli ships and cargo from June 15-24. The South African dockers (SAWATU) have "salute[d] the Swedish dock workers for their blockade of all Israeli ships" and "call[ed] for an escalation of the boycott of Israeli goods and call upon our fellow trade unionists not to handle them."[6]Now, the entire Palestinian trade union movement, "calls on dockworkers' unions worldwide to block Israeli maritime trade in response to Israel's massacre of humanitarian relief workers and activists aboard the Freedom Flotilla, until Israel complies with international law and ends its illegal blockade of Gaza."[7]Israel deliberately carried out the Gaza Freedom Flotilla Massacre in order to silence opposition to its strangulation of Gaza. But just as the 1960 Sharpeville Massacre and the 1976 Soweto Massacre spelled the ultimate doom of South African apartheid, Israel's attack has already had the opposite effect.New waves of volunteers are coming forward to break the siege, which is already beginning to crack. The BDS movement is exploding. Already, it is clear that the Flotilla martyrs did not die in vain.Just as labor solidarity played a critical role in toppling South African apartheid, it now has the potential to cripple Israeli apartheid. Therefore, we urge trade unionists in the US to call on our unions, the AFL-CIO and Change to Win to condemn the Gaza Flotilla Massacre and support the international labor BDS campaign to:1. End US military and economic aid for, and ties with, Israel.2. Divest from State of Israel Bonds.3. Refuse to handle Israeli goods and cargo.4. Break ties with all Israeli state institutions, including the Histadrut.

Notes[1] http://www.bdsmovement.net/?q=node/712[2] http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/4557[3] http://www.pacbi.org/etemplate.html?id=1249[4] http://dissidentvoice.org/2010/03/israel-and-apartheid-is-it-a-fair-comparison/[5] http://links.org.au/node/888[6] http://www.cosatu.org.za/show.html?include=docs/pr/2010/pr0604d.html&ID=3434&cat=COSATU%20Today[7] http://www.bdsmovement.net/?q=node/712-----------------Initial Signers

(List in formation -- ALL UNIONS LISTED FOR IDENTIFICATION ONLY. Sign on to letter)Monadel Herzallah, President, Arab American Union Members Council, CaliforniaLarry Adams, Co-Convener, New York City Labor Against the War; Former President, NPMHU L. 300Michael Letwin, Co-Convener, New York City Labor Against the War; Former President, UAW L. 2325/ALAA; Al-Awda NY; International Jewish Anti-Zionist Network/LaborBrenda Stokely, Co-Convener, New York City Labor Against the War; Former President, AFSCME DC 1707; Co-Chair, Million Worker March MovementStanley Heller, AFT L. 1547, Delegate, CT Central Labor CouncilMarty Goodman, Former Executive Board Member, TWU L. 100Steve Zeltzer, Producer, Labor Video ProjectJoe Iosbaker, Executive Board, SEIU L. 73Larry Bradshaw, Third Vice President SEIU L. 1021Antonia Codling, Former Executive Bd. Member, UAW L. 2325/ALAAAzalia Torres, Former Executive Bd. Member, UAW L. 2325/ALAANoha Arafa, ALAA/UAW L. 2325Keith B. Sadler, UAW L. 12Andy Griggs, United Teachers Los Angeles/AFT L. 1021; Co-Chair, California Teachers Association, Peace and Justice CaucusCarol Gay, Convenor, NJ Labor Against War; EVP, NJ Industrial Union CouncilAnthony Arnove, National Writers Union/UAW L. 1981Dr. Simona Sharoni, Associate Professor of Gender & Women's Studies, UUP, SUNY, Plattsburgh, NYMichael Yates, AFT; Adjunct Professor, UMass-Amherst Labor StudiesManzar Foroohar, Local Board, San Luis Obispo Chapter, California Faculty AssociationMary Scully, IUE L. 201, Lynn, MA (ret.)Dr. Nagesh Rao, TCNJ Federation of Teachers, AFT L. 2364Sherna Berger Gluck, Former Vice President, CFA-SEIU L. 1983Dave Welsh, Delegate, San Francisco Labor CouncilDennis Kortheuer, California Faculty AssociationHoward Lenow, Union Attorney; American Jews for a Just PeaceDan Kaplan, Executive Secretary, AFT L. 1493, the San Mateo (CA) Community College Federation of TeachersJerry Silberman, Senior Staff Representative, Pennsylvania Association of Staff Nurses and Allied Professionals, AFL-CIOMike Gimbel, Chairperson, Labor-Community Unity Committee, AFSCME DC 37 L. 375James Holstun, UB Center Chapter, United University Professions, NYSUT, AFTWren Osborn, Associate Member, United Steelworkers of AmericaBill Bachmann, APWU L. 10Eric Robson, Steward, AFSCME L. 171Elizabeth Hauser, North Thurston Education AssociationMark S. Clinton, Massachusetts Community College Council, NEADonald Dinelli, NEA-CTA-OEASam Weinstein, Former President, UWUA L. 132; International Jewish Anti-Zionist Network/LaborRoland Sheppard, Retired BA, Painters L. 4Steve Ongerth, IWW Bay Area General Membership Branch and Executive Board Member, San Francisco Bay Area IBU-ILWUCharles Smith, AFSCME L. 444; Delegate, Alameda Central Labor CouncilJanice Rothstein, AFSCME L. 3299Tiffany Yee, Steward, UAW L. 2322Carole Seligman, South San Francisco Classroom Teachers AssociationSameerah Ahmad, UAW L. 2322, Graduate Employee Organization (GEO), UMass-AmherstJen Bills, Region 67, IEA-NEALee Sustar, National Writers Union/UAW L. 1981Lorrie Beth Slonsky, Retired Paramedic, San Francisoco Fire Department, SEIU L. 1021 retireeFrank Couget, National Association of Letter CarriersSabina Virgo, Founding and Past President, AFSCME L. 2620Carl Gentile, National Representative, American Federation of Government Employees (AFL-CIO)Alex Kantrowitz, International Brotherhood of Teamsters, L. 700Blanche Bebb, Retired SEIU L. 250 Executive Board and Vice President SFRobert Price, AFT L. 2121Steve Terry, ALAA/UAW L. 2325Moises Montoya, IFPTE L. 21Nancy Reiko Kato UPTC-CWA 9119, L. 1Toni Mendicino, CUE L. 3, UC BerkeleyJudy Greenspan, United Teachers Of Richmond UTRJon Sternberg, CNADonna Carter, CNAJoe Blum, Retired Business Agent, Boilermakers L. 6Matthew Klein, Bricklayers L. 3Edith M Hallberg, Berkeley Federation Of Teachers BFT, RetiredMark Airgood, OEABill Preston, President, American Federation of Government Employees (AFGE), L. 17, AFL-CIOShelley Ettinger, AFT L. 3882; former delegate, New York City Central Labor CouncilKate Zaidan, Industrial Workers of the WorldDon DeBar, WBAI Unpaid Staff Organizing CommitteeGeorge dePue, former organizer, District 65/UAWInternational EndorsersMike Treen, National Director, Unite Union, New ZealandTyler Shipley, Dept. of Political Science, York University, Toronto, Canada; CUPE L. 3903David Heap, University of Western Ontario Faculty Association; Labour For Palestine, CanadaSally Elabasery, Teaching Assistant; CUPE L. 3903Brian Kelly, UCU Committee Member, Belfast, Northern Ireland; formerly Int'l Brotherhood of Carpenters L. 33, Boston and IUMSWA L. 25, East BostonRoss Ashley, SEIU L. 1, Canada

-----------------

Labor for Palestine

http://www.laborforpalestine.net/wp/

info@laborforpalestine.net

השבוע ברוגטקה בר טבעוני


שימו לב שימו לב!! תוכניית חודש מרץ בגרסא המלאה להורדה מופיעה גם     באתר

 

 

8.03 יום שני // הבמה שֶלךְ

ערב במה פמיניסטי לציון יום האישה הבינלאומי

הופעות חיות // ספוקן וורד // מיצגים // קריאה לפעולה // סרטים קצרים // מוזיקה לרגל יום האישה הבינלאומי

בהשתתפות:

מיכל סטולר | סיון קרמני ונטע אמיתי | הסבתות הזועמות | מייסלון חמוד | אמילי | לנה חסקיה | תמנה רוז | יעל משעלי | שמוציגן |

djלילה חאלד

ועוד ..

 

20:00, חינם

_____________________________________

9.03 יום שלישי // ארוחה וסרט

שובו שלה"רוגטקה־מאקי"

עקב דרישת הקהל - ערב הסושי הטבעוני חוזרובגדול!

הארוחה תלווה בהקרנת מערכונים וסרטוני אנימציה משעשעים מבית "יומןחייתי"

 

20:00
, 10-15 ₪ לסועד, כניסה חופשית

___________________________________________10.03 יום רביעי //  טיוב דיזעסטער, בובעלך

בואו להוכיח אתכישורי היוטיובינג שרכשתם באלפי השעות המבוזבזות של חייכן, בערב בו אתן/םבוחרות/ים מה אנחנו נשמע.

במהלך הערב תוגשפיצה טבעונית.  ,20:00כניסהחינם. פיצה 10 ₪______________________________________11.03 יום חמישי // מסיבת פתיחהלסלון מזל החדשסלון מזל עוברליצחק שדה 32, סמוך לרוגטקה!!!

פרטים על שעותהפתיחה החדשות בבלוגהסלון 

דודה מזל כבר לא יכולה לחכות לפתיחת הדלתות של המקום החדש, והיא מבטיחהערב בלתי נשכח בסגנון בלקני - הופעות חיות,

 אוכל טבעוני וים של מצב רוח
חתרני ומהפכני. בתחילת הערב הסלון ייפתח למבקרים לשיחה היכרות איתנו + וסיור במקום החדש

 - זו
הזדמנות חד פעמים לחשוף את כל מה שרציתם לדעת על סלון מזל ולא היה לכם את האומץ לשאול.

 

 

20:30 פתיחהחגיגית לסלון החדש וסדנת הסבר כללית על פעילותו.

 
21:30הופעותומסיבת ריקודים ברוגטקה + ארוחה בסלון מזל החדש- והכול בסגנון בלקני!

 

כניסה של 15 או לפי יכולת

__________________________________________________

 12.03 יום שישי // הופעותהארדקור-פאנק

סכינים בעיניים

פלישת חוטפיהגופות

דירק דיגלר 

21:00, ₪30

_______________________________________________

13.03 יום שבת //

בראנץ' המהפכה

הכינו מקוםבבטןלארוחהטבעונית מפנקת במיוחד.

והפעם:  

 12:30, 20 ₪ לסועד

Welcome to Noiseville 2  // הופעות

Balata

Kadaver

Malben

20, 20:00

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • לעמוד הבא ›
 • לעמוד האחרון »

Random Image

00430032_lss
 

חדשות

שלישי 13 דצמבר 2011
שני 12 דצמבר 2011
שבת 10 דצמבר 2011
חמישי 8 דצמבר 2011
רביעי 7 דצמבר 2011
שלישי 6 דצמבר 2011
שני 5 דצמבר 2011
שבת 3 דצמבר 2011
חמישי 1 דצמבר 2011
רביעי 30 נובמבר 2011
שלישי 29 נובמבר 2011
שני 28 נובמבר 2011
ראשון 27 נובמבר 2011
חמישי 24 נובמבר 2011
רביעי 23 נובמבר 2011
 

Other Press

רביעי 9 נובמבר 2011
רביעי 19 אוקטובר 2011
שני 17 אוקטובר 2011
חמישי 8 ספטמבר 2011
ראשון 21 אוגוסט 2011
שישי 3 יוני 2011
עוד...
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire