Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

 

Announcements

Bil'in Village Needs Your Help!

הצהרה נגד חקיקה אנטי דמוקרטית

בואו נקים קומונה!!!

אנו קבוצה קטנה מאד של אנשים, החפצים להקים קומונה באצבע הגליל (איזור מטולה), בסוף השנה הנוכחית או במרוצת השנה הבאה.

Yoel Marshak Strengthens Gaza Seige for Gilad Shalit

חייבים לעצור את המצור על עזה

MITAAM on Gaza Massacre

משטרת ההגירה הופרטה ועומדת לגרש ילדים


***יום הפליט הבינלאומי***


פעילים וחברים יקריםמשטרת ההגירה הופרטה והיא עומדת לגרש מהארץ ילדים ישראלים שנולדו, גדלו והתחנכו פה בארץ!!! עתה משהופרטה המשטרה היא יכולה לפעול ככל העולה על רוחה ומפקדה יעקב גנות אף הצהיר כי הוא לא הולך לכבד שום הבנות שהושגו בעבר בין הארגונים החברתיים לבין משטרת ההגירה!

משטרת ההגירה המופרטת תיפתח מחדש ב-4 ביולי ומבצע גירוש הילדים יתרחש בסוף יולי תחילת אוגוסט.עיזרו לנו לעצור את המבצע !!חתמו על עצומה נגד הצעת חוק למניעת הסתננות

מחדלי השלטון ועוולות בעלי ההון

Stand Up for Justice - Cycle for Peace

בקיץ הזה יש לאן ללכת!

Random Image

action against the ciege on gaza
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire