Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

פעולה אחת ביום: כותבים לשר החקלאות – תתמוך בחקלאי בית סוריכּ

פוסט חדש בשם כותבים לשר החקלאותתתמוך בחקלאי בית סוריכּ פורסם בבלוג פעולה אחת ביום.

מועד פרסום הפוסט: 1 בדצמבר 2010, 10:32.

 

עברו שבועיים מאז שכתבנו מכתב להנהגת החקלאות הישראלית. היום נפנה ישירות לשר החקלאות, שלום שמחון ונקרא גם לו להצטרף

שלום שמחון הוא חבר מפלגת העבודה, שר החקלאות אבל יותר מכל הוא מושבניק וחקלאי. בתור מי שעוסק בתחום הרבה שנים, ומכהן כבר קדנציה שלישית כשר החקלאות. מי אם לא הוא, יודע עד כמה חשובה ומשמעותית הגישה של אדם לאדמתו?

 

שלום שמחון

מצורף נוסח המכתבמשנים, מוסיפים ושולחים.

המייל של שלום: ssimhon@knesset.gov.il

מספר הפקס: 02-6496187

אפשר לפנות אליו דרך האתר שלו: http://shalom-simhon.com/site/form/showForm.asp?form_id=100136

וטלפון לבירורים: 02-6408385 או 02-6408386

 

==============================================================================================

לכבוד: ח"כ שלום שמחון, שר החקלאות

הנדון: מציאת פתרון מכבד שיאפשר לחקלאי בית-סוריכּ להגיע לאדמותיהם בחופשיות

שלום רב,

אני פונה אליך, בתור שר החקלאות וכבן מושב, שיכול להבין לליבם של חקלאי בית סוריכּ, אשר לא יכולים להגיע לאדמותיהם כבר שנתיים. לחקלאי הכפר, ששוכן ליד היישובים הישראלים הר אדר ומבשרת ציון, כ-2,400 דונם אדמות חקלאיות, שכלואים במרחב התפר. עד דצמבר 2008 איפשרו לחקלאים לעבור לאדמותיהם בחופשיות לפי רשימת שמות במחסום. מאז, הוחל על האזור משטר ההיתרים והם מחויבים בהיתרים פרטניים. לא היו עם ההסדר הישן בעיות ביטחוניותוזה היה הסדר מקובל, שפגע הרבה פחות בכבוד-האדם ובזכותם לפרנסה.

כמי שחי באזור חקלאי בצפון, ואמון על החקלאים בישראל, אתה בוודאי יודע מה המשמעות של אדמה לחקלאים. לא מדובר רק בקושי כלכלי, מדובר גם בפגיעה בעצמאות בגאווה ובכבוד.

אני פונה אליך בבקשה לסייע למצוא פתרון חלופי עבור חקלאי הכפרכזה שמכבד אותם ומכבד גם אותנו.

מצפה לתשובתך החיובית בהקדם,

שם: 

التعليقات

Random Image

Miami Marketing
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث