Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

הצעת עבודות לתערוכה: לחם ושושנים 5

התערוכה תערך בגלריית בית הספר מנשר לאמנות

בשבת
ה-25 בדצמברבתערוכות
המכירה "לחם ושושנים" ינואר-מרץ 2010, נמכרו עבודות בסכום כולל של 92,000$

אמנים מוזמנים לשלוח הצעות לתרומת עבודות לכתובת האימייל

אנא שלחו חמישה דימויים עם פרטים (טכניקה, שנה, גודל ומחיר)

מועד אחרון לקבלת הצעות: 6 בנובמבר 2010

מכתב הפנייה לאמנים לקראת התערוכה

מיכל שוורץ - המובטלות הערביות לא שמעו על הירידה באבטלה

 רוני בן אפרת - כשאמנות מסירה את חומות ההפרדה - מאמר המסכם את תערוכת לחם ושושנים, ינואר 2010 

التعليقات

Random Image

Miami Marketing
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث