Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

עצומה: הכללת האשפוז הסיעודי בסל הבריאות

בעת חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי התחייבה הממשלה להכליל בתוך שנה את האשפוז הסיעודי בסל הבריאות.למרות ההתחייבות דבר לא נעשה עד היום. אין כל הצדקה לכך שהאשפוז הסיעודי לא ינתן כמו כל טיפול רפואי אחר. קואליצית הארגונים להכנסת האשפוז הסיעודי לסל הבריאות שמה לה למטרה להביא להכללת האשפוז הסיעודי בסל בריאות.  

המצב השורר היום:

  • אדם, אשר מצבו הרפואי מחייב אשפוז סיעודי, נדרש לשלם עבור האשפוז. גובה התשלום הנדרש תלוי במצבו הכלכלי של המטופל, של בן/בת זוגו ושל ילדיו.
  • מימון משרד הבריאות מוגבל בהתאם לתקציב שעומד לרשותו בשנה השוטפת.
  • תקציב הסיעוד אינו מעודכן באופן שוטף על פי גידול והזדקנות האוכלוסייה.
  • רוב הציבור רוכש ביטוח סיעודי פרטי – אשר עלותו יקרה וברוב המקרים נותן כיסוי ביטוחי חלקי בלבד.

עזרו לשנות את המצב והתייצבו בדרישה להכליל את האשפוז הסיעודי בסל הבריאות. 

באמצעות הוספה של 0.3% למס הבריאות, שהיא פחות ממה שכל אחד משלם עבור הביטוח הסיעודי הפרטי, ניתן לכסות את כל הוצאות האשפוז הסיעודי – כך שלא יידרש עוד תשלום עבור הטיפול והאשפוז הנדרש.                                                

 על החתום,

 האגודה לזכויות האזרח • האגודה לזכויות החולה • רופאים לזכויות אדם • קואליציית ארגוני הבריאות • ארגון בזכות • עמותת כן לזקן • עמותת נאמן • ארגון הפעולה של הנכים • ארגון גמלאי עיריית ירושלים • עמותת פרקינסון  • ברית התארגנויות לעזרה עצמית • 

אנו מבקשים חתימתך על העצומה שתעזור לנו לקדם את החקיקה ולהביא להקלה ממשית לזקוקים לאשפוז סיעודי ולבני משפחתם.

יש הערות או שאלות?  מעוניינים לקחת חלק בפעילות?  מעוניינים לחבור לרשימת הארגונים? כתבו ל- דוא"ל שלנו

 

לחתימה באתר העצומה

http://www.atzuma.co.il/koalizia

 
  

التعليقات

Random Image

The Real History of Having Settled To Complete Reviews
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث