Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

הפסקת סחר בקופים בחוות מזור - קריאה לפעולה

    

*קריאה לפעולה!**

**בחודש יולי האחרון עמותת "**מאחורי דלתות המעבדה"**, בשיתוף עם עמותות נוספות

להגנת בעלי-חיים, הגישה לשר להגנת הסביבה דרישה מפורטת ומנומקת להפסיק לאלתר

מתן היתרי סחר לחוות מזור (המגדלת קופים לצורך ניסויי מעבדה).

 

בימים אלה בוחן השר את הנושא והוא אמור לגבש את החלטתו בקרוב**.**

אנחנו מבקשים מכם להביע את מחאתכם נגד חוות מזור בפני השר:***

 

*גל**עד ארדן,

השר להגנת הסביבה

*sar@sviva.gov.il

*פקס: 02-6535958

רח' כנפי נשרים 5, ת.ד 34033, ירושלים מיקוד 95464***

 

 

*מידע נוסף על המאבק בחוות מזור:*

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/972/500.html

http://www.invitro.org.il/node/42

 

*אנא המשיכו להעביר את ההודעה!

**כשאתם מעבירים הלאה את המייל, **מחקו את כתובת השולח ואת רשימות הנמענים

הקודמ**ות**

** ושלחו את ההודעה למכותבים דרך שורת "עותק מוסתר" **BCC**.

 

**Please widely forward!!***

 

 

 

               http://www.animal-tv.org  *

 **     **יומן חייתי* *למען זכויות בעלי-חיים - 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע!**   

التعليقات

Random Image

 România
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث