Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

 

Commentary

Indict the ISM

Indict the ISM

Peace through Victory

Peace thru Victory!

אלטרנטיבה אקדמית

יש שלוש סיבות חיוניות להקמת המכללה החברתית-כלכלית כמרכז המחקר, העיון והלימוד שאנו מציינים היום: מצב החברה, מצב האקדמיה, ומצב הביקורת.

מחזור החיים בכפרים הבלתי-מוכרים - כרוניקה של מוות ידוע מראש

תינוק נולד. אולי קודם כל נתחיל בזה שיש לו מזל שהוא נולד בריא, שכן ברוב המקרים אִמו נאלצה לנסוע קילומטרים רבים בכל פעם שרצתה להגיע לבדיקה בטיפת חלב. כיוון שהייתה זקוקה להסעה ואין הסעה ציבורית בכפרים, ייתכן שאביו נאלץ לוותר על יום עבודה כדי להסיע את אמו. קרוב יותר לוודאי, שאביו נאלץ לסכן את קצבת אבטחת ההכנסה שלו על-מנת להביא את האם לטיפת חלב, כיוון שלמקבלי הקצבה אסור להחזיק רכב.

אם לא תסרב - זה לא ייגמר

המאבק לשחרור חמשת סרבני הכיבוש, חגי מטר, מתן קמינר, נועם בהט, שמרי צמרת ואדם מאור, נכנס החודש לשלב חדש. החודש מסתיימת מחצית מתקופת עונש המאסר שהוטל עליהם בתחילת ינואר 2004, אחרי מאבק משפטי ארוך, מורכב וקשה שנמשך מאז מרץ 2003. החמישה, בעזרתו הנאמנה והכשרונית של הסניגור עו"ד דב חנין, הסבירו בטענות משפטיות כבדות משקל ובמלים פשוטות והגיוניות היוצאות מהלב והנכנסות ללב, שיש להכיר בזכותם לחופש המצפון.

Israel's Racism

Arab "Outrage"? Balls!

Shove Arab "Outrage"!

ISRAELI TERROR

Dangerous Peaceniks

Dangerous Peaceniks

The Left Cheers Allah's Butchers

The Left Cheers Barbarism

Random Image

Здравствуйте!
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث