אינדימדיה ישראל

ברגע זה יש 232 קישורים מקוטלגים ב47 קטגוריות.
indymedia ... חזרה לעמוד הקישורים ... הצע/י קישור ... הצע/י קטגוריה חדשה ... יצירת קשר ... הורדה לדפדפן

אינדימדיה ישראל >> זכויות אדם >> זכויות עובדיםראה/י גם...

חברה


Links

מרכז אדווה
מרכז אדוה בוחן באורח ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, שיכון, בריאות, רווחה, חינוך, המיסוי והשירותים החברתיים, ואת השלכותיהם על החברה הישראלית כולה ועל כל אחת מהקבוצות השונות המרכיבות אותה.
מרכז אדוה מגבש המלצות למדיניות מתוך שאיפה לקדם את הצדק החברתי ואת השיוויון בישראל.
קו לעובד
קו לעובד הינה עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים
המקופחים ביותר במשק הישראלי, בעיקר: עובדים זרים, פלסטינים מהשטחים
הכבושים, עובדי חברות כוח אדם, ועולים חדשים.


indymedia ... חזרה לעמוד הקישורים ... הצע/י קישור ... הצע/י קטגוריה חדשה ... יצירת קשר ... הורדה לדפדפן

אינדימדיה ישראל is powered by (© 2002) WebSight Directory System (Version 0.5)