אינדימדיה ישראל

ברגע זה יש 235 קישורים מקוטלגים ב47 קטגוריות.
indymedia ... חזרה לעמוד הקישורים ... הצע/י קישור ... הצע/י קטגוריה חדשה ... יצירת קשר ... הורדה לדפדפן

אינדימדיה ישראל >> מחשבים ותרבות דיגיטלית >> Open Source

Links

GPL - GNU General Public License
הרישיונות למרבית התוכנות מכוונים לשלול את חירותך לחלוק בהן ולשנות אותן. בניגוד לכך, הרישיון הציבורי הכללי של GNU מיועד להבטיח את חירותך לחלוק תוכנה חופשית ולשנות אותה -- כדי לוודא שהתוכנה היא חופשית לכל משתמשיה. רישיון ציבורי כללי זה חל על מרבית התוכנות של קרן התוכנה החופשית ועל כל תוכנית (Program) אחרת, שיוצריה מחויבים לשימוש בו. (תוכנות אחרות של קרן התוכנה החופשית כפופות במקום זאת לרישיון הציבורי הכללי לספריות של GNU). אתה יכול להחיל אותו גם על תוכנות שלך.
Open Source
The basic idea behind open source is very simple: When programmers can read, redistribute, and modify the source code for a piece of software, the software evolves. People improve it, people adapt it, people fix bugs. And this can happen at a speed that, if one is used to the slow pace of conventional software development, seems astonishing.
OSDN - Open Source Development Network
OSDN - Open Source Development Network
OSDN provides news, tools, and education for the IT and developer community.
oswd
עיצוב חופשי.
Open Source Web Design is a community of designers and site owners freely sharing designs as well as design information.
The GNU Project
The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like operating system which is free software: the GNU system. (GNU is a recursive acronym for ``GNU's Not Unix''; it is pronounced "guh-NEW".) Variants of the GNU operating system, which use the kernel Linux, are now widely used; though these systems are often referred to as ``Linux'', they are more accurately called GNU/Linux systems.


indymedia ... חזרה לעמוד הקישורים ... הצע/י קישור ... הצע/י קטגוריה חדשה ... יצירת קשר ... הורדה לדפדפן

אינדימדיה ישראל is powered by (© 2002) WebSight Directory System (Version 0.5)