Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

 

Animal Rights

Information concerning animal rights movements, actions, and protests.

מאבקים נגד הפרטה או עבודה בעיניים?

אגודת הסטודנטים של ת"א, בניסיון להציג עצמה כ"חברתית", תוך גסיסת מאבקה נגד הפרטת האוניברסיטה, יצרה שיתוף פעולה עם "פורום הארגונים למאבק באבטלה" - הנשלט ע"י הגורמים שעומדים מאחורי התוכנית להפרטת האוניברסיטה ("תוכנית ההבראה"): יו"ר "פורום הארגונים למאבק באבטלה" ושאר נציגי הארגונים הללו מקבלים את משכורותיהם ואת התמיכה בפעילותם מ"הקרן החדשה לישראל" – שבראש הפרויקט העיקרי שלה - השקעות בשירותי ומוסדות חינוך (IVN) עומדים דברת ומיליונרים אחרים שכתבו את דוח דברת ויעשו הון מהפרטת החינוך. כלומר, את הקמפיין להפרטת החינוך מנהלים רבינוביץ, לאוטמן (המובילים את תהליך ההפרטה באוניברסיטת ת"א) - ואלה שמממנים ושולטים בארגונים ה"חברתיים" האלה, שכביכול מתנגדים להפרטה.

הפרטת הרחוב - כתבה מ"הארץ" מאת אסתר זנדברג

הפרטת הרחוב - כתבה מ"הארץ" מאת אסתר זנדברג

לכל אוהבי וידידי שלום

על כל המתפרסם כאן

להלן תגובתי

לשבור לרוני היטלר ערמון את הפנים במכת ברזל- והכי חשוב להוצי ממנו את המיליונים אין מה לפחד הוא לא יתלונן במשטרה וגם אם כן המשטרה לא תגן עליו חו

חסלו את ערמון ותרוויחו

חיסול רוני ערמון -שאלה של זמן

ארור רוני היטלר ערמון

אין מנוס מחיסול הרוצח רוני ערמון ימח שמו

מוות להיטלר רוני ערמון

מחלת איידס סרטן הכבד והמוח לרב המרצחים ההיטלראי רוני ערמון ימח שמו וזכרו

להשמיד את רוני ערמון

לכל מי שטוען רוני ערמון מעוניין לבצע השמדת עם תשובתי היא- הצחקתם אותי כל מה שמעניין את רוני ערמון זה לדחוף את הבולבול שלו לתחת מצחין ושעיר-מנ

מצצתי לערמון

רוני ערמון היטלר של דורינו חייבים לרצוח אותו מהרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר

מוות

Random Image

hogan uomo,Android Answers  raquo; Answers Archive  raquo; Fashion Jim by Nsz
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש