Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

מה מדינת ישראל עושה כדי לסייע לאנשים בסופה? הורסת להם את הבתים.

אמנסטי אינטרנשיונל מגנה בחריפות את הריסות בתי שכונת ס"ח שבלוד. היום (יום שני), בשעה 9:00 בבוקר הגיעו פקחי מנהל מקרקעי ישראל מלווים בעשרות שוטרי מג"ב לשכונה, במשך חמש שעות הם הרסו חלק ניכר מן השכונה והותירו למעלה מ-80 אנשים, 51 מהם ילדים מחוסרי בית. צווי הריסת הבתים הוצאו בהוראת בית הדין בשעה  02:00 הבוקר בטענה שהבתים נבנו באופן בלתי חוקי על אדמות מנהל מקרקעי ישראל. השוטרים לא אפשרו לבני המשפחות להתארגן והחלו מיד בהגיעם את פעולת ההריסה ללא התחשבות  במזג האוויר הקשה שפקד את המקום. שבעה בתי אב נהרסו, שלושה עצים נעקרו, צנרת הביוב נעקרה מן האדמה  וחיבורי החשמל והמים נותקו.

 אמנסטי ישראל רואה בצעד זה הפרה חמורה של זכויות הדיור הבסיסיות של הפלסטינים אזרחי ישראל ושל החוק הבינלאומי. ההליך לא אפשר הכשרה של המבנים הקיימים והריסות הבתים נעשו ללא מתן פיצוי או דיור אלטרנטיבי.

 

מנכ"ל אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, איתי אפשטיין, ששהה בשכונה במהלך הריסות הבתים אומר בתגובה:"משמעות הצעד שנעשה היום היא הותרת שבע משפחות ללא קורת גג, נתונות לחסדי מזג האוויר. לישראל יש חובה חוקית מתוקף היותה צד לאמנה בדבר זכויות חברתיות וכלכליות לשמור על זכויות האדם של התושבים , לרבות הזכות לקורת גג".  

 

 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל קורא להקפיא את הריסות הבתים בשכונות הפלסטיניות בלוד, יפו, בכפרים הבלתי מוכרים בנגב ועוד, לשתף את הקהילות הפלסטיניות המקומיות במדיניות התכנון והבנייה ולמצוא פתרונות אשר יביאו להכרה בכפרים ושמירה על כלל זכויות האדם של תושביהם ושל כלל האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת בתחומי מדינת ישראל.

 

  http://www.amnesty.org.il/?CategoryID=183&ArticleID=630

التعليقات

Random Image

Miami Marketing
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث