Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

אל תגידו לא ידענו 238

 ב-2007 פסק בג"צ – תוך התעלמות מחוות הדעת המייעצת של בית הדין בהאג – כי תוואי הגדר על אדמות בילעין אינו מידתי, וכי יש להעבירו מערבה. רק בפברואר 2010 החל צה"ל לבנות לפי התוואי החדש, אלא שעכשיו בונים חומה במקום גדר. אם קודם היו כ-2300 דונם מאדמות בילעין מעבר לגדר, עכשיו יהיו כ-1500 דונם מעבר לחומה.

   על רקע המאבק העממי של תושבי בילעין נגד הגדר וגזל אדמותיהם, נוהג צה"ל לפלוש לכפר בשעות הערב והלילה. לפעמים באים לעצור מישהו, ולפעמים באים להטיל מורא. בחלק מהפלישות זורקים רימוני הלם ורימוני גז, ויורים כדורי גומי, תוך גרימת סיוטי לילה לילדי בילעין. רק בשבוע האחרון היו שבע פלישות כאלה.

 

שאלות וברורים: amosg@shefayim.org.il

 

 

التعليقات

Random Image

Miami Marketing
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث