Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

الإبحار

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

מתנחלים מתקיפים את הטנדר של עזרא

ראו וידאו

 

שבת 8 לאוקטובר 2010, פעילי תעיוש וסולידריות הגיעו לדרום הר חברון, לסייע לבני משפחת חושיה להגיע אל אדמותיהם שבקרבת סוסיא. במשך שנים רבות מתנחלי האזור הציקו להם והשתלטו על אדמתם. משה דויטש מסוסיא נטע כרם על קרקע השייכת למשפחת חושיה, ורועים מחוות דליה הר סיני, עולים על שטחי חושיה ומשקים את עדריהם מבורות המים. לאחרונה ציווה בית המשפט על דויטש להסתלק מכרם חושיה. דויטש מתעלם ולאחרונה בצר את הענבים. בעזרת צו משפטי, ובאישור המינהל האזרחי, החלה עבודת סיקול השדה של חושיה לקראת חריש, חיל המצב הישראלי השקיף על העבודות. כעבור זמן קצר הופיעו שלשה מתנחלים במטרה ליצור פרובוקציה. הריטואל ידוע. "בכדי למנוע חיכוך, הצבא יכריז על שטח צבאי סגור". וכך אכן היה. צ"הל שוב תיפקד כצבא ההגנה למתנחלים. מתנחל שהתפרע במקום סולק בעדינות, ודולב נעצר בתואנת שווא כאשר צילם את הצו שהראה לו המג"ד. כזאת היא גישת צ"הל במקום. מידה של איפה ואיפה. בשעה שהפעילים עזבו את השטח, מול הכניסה להתנחלות, רעולי פנים מסוסיא, רגמו באבנים את הטנדר של עזרא. שלוש אבנים גדולות ניפצו את השמשה הקדמית ואבן רביעית פצעה את טל בכתפו. מתנחלי סוסיא בהנהגת משה דויטש, הגזלן, יצאו מבתיהם אל הכביש, לחגוג את נצחונם.

 

 

التعليقات

Random Image

The Real History of Having Settled To Complete Reviews
 

تلقيم

لَقِّم المحتوى Features

لَقِّم المحتوى Newswire

 

ابحث